CED Groningen Kwaliteitsmeting

Beoordelingscriteria:

  1. Correct
  2. Relevant
  3. To the point
  4. Begrijpelijk voor de Aanvrager en TCMG
  5. Foto’s relevant, voldoende, helder en in juiste volgorde
  6. Voldaan aan de Vier Pijlers
  7. TCMG kan met dit rapport een besluit nemen

Procesinstructie:

  • Maak van ieder rapport een PDF en stuur dit (met ongewijzigde naam van dit pdf) aan mijnbouwschade@ced.nl
  • Input voor de Kennisbank hieronder kort omschrijven en verwijzen naar de locatie in het rapport

******************************************************************************************